Skoči na glavno vsebino

 

Svetovalne delavke za šolo so:

 • Katarina Zidarič, mag. prof. inkl. ped.
 • Petra Grmovšek, mag. prof. inkl. ped.
 • Karmen Mekota, dipl. soc. ped.

V šolskem letu 2022/2023 imamo skupno predvidenih 120% svetovalne službe za šolo.

 

PETRA GRMOVŠEK – 65%

 • UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI – BREZ ODLOČBE
  Od takrat, ko se ugotovijo težave do postopka pridobitve odločbe. Sodelovanje z učitelji
  glede otrok, ki imajo učne težave, svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami
  (5. stopenjski model pomoči), organizacija učne pomoči ipd.
 • NADARJENI UČENCI
  Vodenje celotnega postopka glede evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev ter
  sodelovanje pri pripravi izvedbi individualiziranega programa za vsakega nadarjenega učenca
  (skupaj z razrednikom in mentorji).
 • POKLICNA ORIENTACIJA
  Poklicno informiranje, svetovanje in delo z učenci, vpis v srednje šole.
 • VPIS UČENCEV V ŠOLO MED ŠOLSKIM LETOM

 

 

KATARINA ZIDARIČ – 50%

 • UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI – Z ODLOČBO
  Od takrat, ko se začnejo postopki glede usmerjanja za posameznega otroka
  (sestava tima, vodenje sestankov, pogovori s starši, svetovanje učiteljem, pisanje zapisnikov,
  sestava individualiziranega programa skupaj z ostalimi člani strokovne skupine, vzgojna
  problematika učencev s posebnimi potrebami,…) in SOCIALNA PROBLEMATIKA UČENCEV S
  POSEBNIMI POTREBAMI
 • NPZ
  Računalniška prijava učencev 6. in 9. razreda, ki bodo sodelovali pri NPZ. Priprava seznamov
  za učence po skupinah v mesecu maju. Izvedbeni načrt dela, organizacija preverjanja,
  izdelava urnikov ob preverjanju, obveščanje učencev in staršev ipd. Prijava učencev s
  posebnimi potrebami na NPZ ter prilagoditve.
 • VZGOJNA PROBLEMATIKA UČENCEV 1.-9. r
  Posredovanje, ki je predvideno s pravili šolskega reda. Pomoč razredniku pri oblikovanju
  individualiziranega programa za učenca, ki je pridobil vzgojni opomin po šolski zakonodaji ter
  pogovor s starši v zvezi s kršitvami (skupaj z razrednikom).
 • VPIS V PRVI RAZRED

 

KARMEN MEKOTA – 5%
• SOCIALNA PROBLEMATIKA (sodelovanje s CSD, Krizni center, socialno-ekonomske stiske,…).

Nastavitve dostopnosti