Skoči na glavno vsebino

Vključeni smo v program Ekošola. V minulem šolskem letu smo podpisali eko-listino in si prislužili zeleno zastavo, ki bo do selitve v novo šolsko stavbo visela v športni dvorani. Vsebine Ekošole bo skupaj z učenci izvajala skupina učiteljev v sklopu pouka, podaljšanega bivanja in eko krožka. Letos bomo znotraj Ekošole sodelovali v naslednjih projektih: Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje, Ne zavrzi oblek, ohrani planet, Voda – naše bogastvo, Šolska vrtilnica … Več o projektih natečajih znotraj Ekošole najdete na https://ekosola.si/.

 

S sodelovanjem v programu Ekošola smo se obvezali, da bomo:

 • Ločevali odpadke in zmanjšali količino odpadkov.
 • Varčevali z vodo in energijo.
 • Se odgovorno vedli do narave.
 • Skrbeli za dobre odnose z vrstniki, drug drugemu bomo zgled in si nudili medvrstniško pomoč.
 • Skrbeli za zdravo prehrano in s šolsko prehrano ravnali odgovorno.
 • Čim pogosteje v šolo hodili peš in s kolesom.
 • Skrbeli za čisto okolje. Organizirali bomo čistilne akcije.
 • Organizirali dobrodelne akcije zbiranja starega papirja, kartuš, oblačil, zamaškov (slednje v sodelovanju s Palčico Pomagalčico) itd.
 • Delovali na področju prostovoljstva.
 • Se udeleževali pohodov in taborov v naravi.
 • Skrbeli za zdrav duh v zdravem telesu.
 • Aktualne eko vsebine objavljali v eko kotičku.
 • V novi šoli si uredili prijetno bivanjsko vzdušje.
Nastavitve dostopnosti