Skoči na glavno vsebino

 

KONTAKTI


 

GOVORILNE URE

Naslednje GU: 27. 2. 2024

Odsotni učitelji:

 


 

PREVOZI

 


 

Ravnateljica: Eneja Baloh
Pomočnica ravnateljice: Alenka Turk

Svetovalne delavke: Katarina Zidarič, Petra Grmovšek, Kristina Petrinja
Specialna pedagoginja: Suzana Germek
Socialna pedagoginja: Simona Peršič

Šolska knjižničarka: Snežana Jeras
Računalnikar:
Gordana Božič
Tajnik VIZ: Sanela Grošić
Administrator: Nevenka Brejc
Vodja šolske prehrane ter ZHR za vrtec: Nika Renko

 

UČITELJI (po abecednem redu) 2023/24

KRATICE:

mus (manjše učne skupine), IP (izbirni predmet), NIP (neobvezni izbirni predmet), DOP (dopolnilni pouk), DDP (dopolnilni, dodatni pouk),
ID (interesna dejavnost), PB (podaljšano bivanje), JV (jutranje varstvo)

PRIIMEK IN IME Delo, ki ga opravlja Razrednik    Drugo
Abram Irena SLO, GOS, LUM, TIT, IP, ID 6. A delo z nadarjenimi
Ačkun Lia TJA 1. triada, TJAmus, PB, JV    
Baričevič Bernarda razredni pouk 4. A  
Baričič Valentina IP, PB    vrtec
Božič Bojana SLJ, PB 7. A   
Božič Gordana NIP   računalnikar
Božič Tilen GUM, NIP, PZ, PB    
Bubnič Lorena 2. strokovna delavka v 1.r., ID, PB    
Bubnič Maja razredni pouk, ID 1. B  
Cerkvenik Tatjana razredni pouk, ID, JV, PB 2. B  
Čelhar Tamara BIO,  ID    delo z nadarjenimi
Črnigoj Alenka razredni pouk, ID 3. B  
Debelak Boštjan SLO, ZGO, DKE, TIT, IP, ID 9. A  
Filipič Branko GEO, ZGO, ID 7. B  
Grbec Sandra ŠPO, IP, PB    
Grlica Vesna TJA (4., 5., 6.A, 8.), TJAmus,  8. A  
Grzetič Sara razredni pouk, ID, PB  4. B  
Haupt Ines  ITD (1.-4.r., 5.B), PB    
Hrvatin Ratoša Ksenija ITD (5.A, 6. – 9. r.), IP 6. B  
Ivančič Mojca podaljšano bivanje, ID    
Jurinčič Ina razredni pouk, ID 3. A  
Jurman Izabel KEM, NAR, IP, ID, PB    
Kobal Lara LUM, IP    
Krajačič Mirjana razredni pouk, ID 2. B  
Marušič Keti PB,  ŠPO 1.r.    
Mlakar Helena ŠPO, IP    
Peroša Ingrid IP    
Peršič-Rihter Alenka TJA (6.B, 7. in 9.r.)  9. A  
Petrinja Kristina ŠPO 9.r.    
Pevc Katja PB    
Pisk Mirjana razredni pouk, ID, kolesarski krožek 5. B nadomešča jo Panič Nardin Jakob
Potokar Tanja razredni pouk, ID 5. A  
Prudič Maja razredni pouk, ID, JV 1. A  
Skok Mirjam MAT, FIZ, ID 9. B  
Trošt Maja MAT, FIZ 8. B  
Turk Ličen Alenka 2. strokovna delavka v 1. r., ID, kolesarski krožek   pomočnica ravnateljice
       

 

Nastavitve dostopnosti