Skoči na glavno vsebino

 

URADNE URE:

Uradne ure za starše so vsak dan

  • od 7.30 do 8.30
  • od 13.30 do 14.30


 

DRUGE POVEZAVE:

KARIERNA POT – kam, kje, kdaj

STATUSI – Statusi športnika in umetnika

NPZ – Informacije o Nacionalnem
preverjanju znanja

BZ – Osnovne informacije o bralni znački

US – Pogoji uporabe učbeniškega sklada

STARŠI IN ŠOLA

 

Svet staršev je svetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Predsednica sveta staršev je  Neja Bonbek Natek.

V svetu staršev ima vsak oddelek svojega predstavnika. Preko predstavnika lahko starši izrazite pripombe in mnenja o organizaciji dela, predlagate novosti, izboljšave, konstruktivno sodelujete pri oblikovanju in vrednotenju letnega delovnega načrta, predlagate sklic roditeljskih sestankov, posredujete predloge in pripombe z roditeljskih sestankov, pomagate pri izvedbi programa. Sestanke sveta staršev sklicuje predsednik sveta. Vse vaše predloge in pripombe lahko izrazite tudi v razgovoru z gospo ravnateljico, ki vam bo na razpolago po predhodnem dogovoru.

 

Člani sveta staršev 2022/23:

 

RAZRED PREDSTAVNIK
1. a Uroš Furlanič
1. b Uroš Agić
2. a Samanta Vižintin
2. b Taja Bonbek Štaher
3. a Iris Kokot
3. b Miha Žnidaršič
4. a Katja Letig Hameršak
4. b Maša Miculinić Trošt
5. a Mitja Rebernak
5. b Maja Kobal
6. a Martin Žele
6. b Neja Bonbek Natek
7. a Maja Vovk
7. b Mateja Andrejašič
8. a Aljoša Babič
8. b Urška Agapito
9. a Lučana Burić
9. b Tanja Požar
Nastavitve dostopnosti