Skoči na glavno vsebino

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

V šolskem letu 2023/24 je za našo šolo izbran tretji predmet: TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju. Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v naslednjih dneh:

    • slovenščina
    • matematika
    • angleščina

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalni preizkusi znanja se izvedejo v enem roku. Za učence, ki jih v času izvajanja NPZ ne bo v šolo iz kakršnih koli razlogov (tudi bolezni), ni drugega roka. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih. Učenec NPZ opravlja v šoli, v katero je vključen. Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

O organizaciji in poteku nacionalnega preverjanja znanja boste starši pravočasno obveščeni.

Podrobnejše informacije za starše in učence so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra pod zavihkom »nacionalno preverjanje znanja« na spletni strani http://www.ric.si/. Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov. Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo bo vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si

Podrobne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

OBVESTILA

 

Nastavitve dostopnosti