Skoči na glavno vsebino
Spoštovani starši in skrbniki,

 

na podlagi opažanj smo se odločili, da bomo s ponedeljkom, 20. 11. 2023, spremenili urnik malice in rekreativnega odmora.

Sprememba ne posega v čas začetka in konca pouka, ki ostajata nespremenjena. Sprememba je pri izpeljavi enovitega odmora za malico in rekreativnega odmora v dva krajša odmora:

  • prvi odmor bo namenjen malici med 9.56 in 10.09,
  • drugi bo rekreativni odmor, med 10.56 in 11.09.

Posledično se spreminja čas 3. šolske ure, ki bo od 10.10 do 10.55, kar vpliva na izvedbo govorilnih ur v dopoldanskem času, zato prosimo, da ste na to pozorni.

Z uvedbo dveh odmorov pričakujemo večjo efektivnost namena odmorov in zagotavljanja učne učinkovitosti tekom šolskega dne.

Učence smo z dvema odmoroma seznanili na razrednih urah in se o pomenu in namenu odmorov pogovorili.

Kljub uvedbi dveh odmorov, bo odmor še vedno »prekratek«. Slednje bomo rešili s podaljšanjem le-tega v novem šolskem letu (2024/25), saj bo sprememba vplivala na čas zaključka pouka in posledično na organizacijo kosila, razširjenega programa in prevozov.

 

S spoštljivimi pozdravi,

 

                                                                                                                            

Alenka Turk, pomočnica ravnateljice                                                        

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

Eneja Baloh, ravnateljica                    

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

 

PRILOGA: Originalni dokument (pdf)

Nastavitve dostopnosti