Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je na področju šolske prehrane stopila v veljavnost novost, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Šola bo kosilo učencev organizirala v okviru javne službe. Navedene informacije so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 76//23, kjer je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Nov zakon prav tako določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

V novem šolskem letu 2023/24, bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca.
Določbe Zakona interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo malic.

S spoštovanjem,
Nika Renko, vodja šolske prehrane in ZHR

Nastavitve dostopnosti