Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, skrbniki, učenke in učenci!

 

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Izbirni predmeti spodbujajo razvoj individualnih značilnosti in interesov učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoja močna področja.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli si učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

 

Ponudba izbirnih predmetov (priloga 1):

  • pouk izbirnih predmetov se izvaja enkrat tedensko (ena ura pouka), pouk izbirnih predmetov tujega jezika pa dvakrat tedensko (dve uri pouka),
  • učenci so pri izbirnih predmetih ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5,
  • učenec, ki si je izbral izbirni predmet – tuji jezik (nemščina), lahko v soglasju s starši izbere še en enourni predmet,
  • v kolikor se k posameznemu predmetu ne bo prijavilo zadostno število učencev, se predmet ne bo izvajal. Učenci, ki so izbrali predmet, ki se ne bo izvajal, bodo prerazporejeni k drugim predmetom glede na razporeditev predmetov v eAsistentu.

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti ali delno oproščen izbire izbirnih predmetov. V tem primeru starši v eAsistentu, v desnem stolpcu, izberete prvo ali drugo ponujeno možnost in tako uveljavite delno ali popolno oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov in najkasneje do 30. 9. 2023 podate potrdilo o vpisu v GŠ za šolsko leto 2023/2024.

 

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega predmeta je možna do konca septembra tekočega šolskega leta, vendar le v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2023.

 

Učenci lahko poleg obveznih izberejo tudi neobvezni izbirni predmet. Izbirni postopek in ponudba je predstavljena v prilogi 2.

 

Vsebinske predstavitve izbirnih predmetov si lahko preberete na spodnji povezavi.

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV (pdf dokument)

Izvajalci bodo izbirne predmete predstavili v okviru pouka v času izbirnega postopka.

 

Prijavo k izbirnim predmetom opravite v okolju eAsistent za starše (povezava do video navodil). Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 18. do 24. 4. 2023.

 

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Alenko Turk, na elektronski naslov

 

Alenka Turk                                                                                                                                                            Eneja Baloh

pomočnica ravnateljice                                                                                                                                      ravnateljica

                                                                                                                                                           Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

 

Priloge:

Nastavitve dostopnosti