Starši in šola

Govorilne ure so priložnost, ko se lahko pogovorite o otrokovem šolskem delu, napredku, obliki morebitne pomoči, medsebojnem sodelovanju … Nujno je, da učitelja seznanite s spremembami v otrokovem življenju, ki lahko bistveno vplivajo na njegovo delo in počutje v šoli.

Popoldanske govorilne ure:

 • od 1. do 5. razreda: 16.00 – 17.00
 • od 6. do 9. razreda: 17.00 – 18.00

Po naslednjem razporedu:

 • 15. november
 • 17. januar
 • 14. marec
 • 18. april
 • 16. maj

Dodatne dopoldanske govorilne ure so možne po predhodnem dogovoru z razrednikom ali predmetnim učiteljem. Z učitelji lahko komunicirate preko komunikacije v eAsistentu ali preko elektronske pošte šole.

 

UČITELJ DOPOLDANSKA GU
Abram Irena petek, 1. šolska ura
Babič Matej torek, 4. ura
Baričevič Bernarda sreda, 3.ura
Baričič Valentina ponedeljek, 5. ura
Božič Bojana ponedeljek, 4. ura
Božič Gordana ponedeljek, 3.ura
Božič Tilen sreda, 4. ura
Bubnič Maja četrtek, 3. ura
Cerkvenik Tatjana petek, 3.ura
Chrastecka Martina petek, 4. ura
Čelhar Tamara torek, 4. ura
Černigoj Nika torek, 4. ura
Črnigoj Alenka ponedeljek, 5. ura
Debelak Boštjan četrtek, 3. ura
Filipič Branko petek, 4. ura
Grbec Sandra sreda, 5. enota
Grlica Vesna četrtek, 4. ura
Grmovšek Petra sreda, 5. ura
Grzetič Sara sreda, 6. ura
Hrvatin Ratoša Ksenija sreda, 4. ura
Ivančič Mojca petek, 4. ura
Jurinčič Ina četrtek, 6. ura
Jurman Izabel četrtek, 3. ura
Krajačič Mirjana ponedeljek, 4. ura
Marušič Lisjak Keti četrtek, 3. ura
Peršič Rihter Alenka četrtek, 3. ura
Peršič Simona torek, 5.ura
Pevc Katja ponedeljek, 4 ura
Pisk Mirjana petek, 2. ura
Potokar Tanja sreda, 3.ura
Prudič Maja sreda, 4. ura
Radolovič Nina petek, 3 ura
Skok Mirjam petek, 4 ura
Trošt Maja torek, 3. ura
Turk Alenka sreda, 2. ura
Zidarič Katarina ponedeljek, 3. ura
   
Lazič Snežana ponedeljek, 3. ura
Vidovič Pija sreda, 1.ura
   

Svet staršev je svetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Predsednica sveta staršev je  Neja Bonbek Natek.

V svetu staršev ima vsak oddelek svojega predstavnika. Preko predstavnika lahko starši izrazite pripombe in mnenja o organizaciji dela, predlagate novosti, izboljšave, konstruktivno sodelujete pri oblikovanju in vrednotenju letnega delovnega načrta, predlagate sklic roditeljskih sestankov, posredujete predloge in pripombe z roditeljskih sestankov, pomagate pri izvedbi programa. Sestanke sveta staršev sklicuje predsednik sveta. Vse vaše predloge in pripombe lahko izrazite tudi v razgovoru z gospo ravnateljico, ki vam bo na razpolago po predhodnem dogovoru.

Člani sveta staršev 2022/23:

RAZRED PREDSTAVNIK
1. a Uroš Furlanič
1. b Uroš Agić
2. a Samanta Vižintin
2. b Taja Bonbek Štaher
3. a Iris Kokot
3. b Miha Žnidaršič
4. a Katja Letig Hameršak
4. b Maša Miculinić Trošt
5. a Mitja Rebernak
5. b Maja Kobal
6. a Martin Žele
6. b Neja Bonbek Natek
7. a Maja Vovk
7. b Mateja Andrejašič
8. a Aljoša Babič
8. b Urška Agapito
9. a Lučana Burić
9. b Tanja Požar

 

 

AKTUALNO BRANJE:

 


 

Varovanje osebnih podatkov

Obveščamo vas, da je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije Maja Krivec, univ. dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica, dosegljiva na telefonski številki 059340911 oziroma elektronski pošti maja@czpp.si.

 


 

Morebitne težave ali nezadovoljstva rešujte najprej z učiteljem, šele nato s svetovalno službo in ravnateljico. Utemeljene pritožbe na delo učitelja oddajte ravnateljici v pisni obliki in podpisano, vendar šele po tem, ko ste se z določenim učiteljem že pogovorili in težave niste uspeli rešiti.

 


 

Prepis učencev
Za organizacijo in načrtovanje dela na šoli so za nas izredno pomembni podatki o številu učencev za naslednje šolsko leto. Zato vas naprošamo, da nas v primeru načrtovanega izpisa oz. prepisa  vašega otroka na drugo šolo o tem obvestite najkasneje do 15. junija. Obrazec za izpis


 

Ko se pojavijo uši

URADNE URE:

Uradne ure za starše so vsak dan

 • od 7.30 do 8.30
 • od 13.30 do 14.30


 

DRUGE POVEZAVE:

 

KARIERNA POT – kam, kje, kdaj

STATUSI – Statusi športnika in umetnika

NPZ – Informacije o Nacionalnem
preverjanju znanja

BZ – Osnovne informacije o bralni znački

US – Pogoji uporabe učbeniškega sklada

 
Govorilne ure

Govorilne ure so priložnost, ko se lahko pogovorite o otrokovem šolskem delu, napredku, obliki morebitne pomoči, medsebojnem sodelovanju … Nujno je, da učitelja seznanite s spremembami v otrokovem življenju, ki lahko bistveno vplivajo na njegovo delo in počutje v šoli.

Popoldanske govorilne ure:

 • od 1. do 5. razreda: 16.00 – 17.00
 • od 6. do 9. razreda: 17.00 – 18.00

Po naslednjem razporedu:

 • 15. november
 • 17. januar
 • 14. marec
 • 18. april
 • 16. maj

Dodatne dopoldanske govorilne ure so možne po predhodnem dogovoru z razrednikom ali predmetnim učiteljem. Z učitelji lahko komunicirate preko komunikacije v eAsistentu ali preko elektronske pošte šole.

 

UČITELJ DOPOLDANSKA GU
Abram Irena petek, 1. šolska ura
Babič Matej torek, 4. ura
Baričevič Bernarda sreda, 3.ura
Baričič Valentina ponedeljek, 5. ura
Božič Bojana ponedeljek, 4. ura
Božič Gordana ponedeljek, 3.ura
Božič Tilen sreda, 4. ura
Bubnič Maja četrtek, 3. ura
Cerkvenik Tatjana petek, 3.ura
Chrastecka Martina petek, 4. ura
Čelhar Tamara torek, 4. ura
Černigoj Nika torek, 4. ura
Črnigoj Alenka ponedeljek, 5. ura
Debelak Boštjan četrtek, 3. ura
Filipič Branko petek, 4. ura
Grbec Sandra sreda, 5. enota
Grlica Vesna četrtek, 4. ura
Grmovšek Petra sreda, 5. ura
Grzetič Sara sreda, 6. ura
Hrvatin Ratoša Ksenija sreda, 4. ura
Ivančič Mojca petek, 4. ura
Jurinčič Ina četrtek, 6. ura
Jurman Izabel četrtek, 3. ura
Krajačič Mirjana ponedeljek, 4. ura
Marušič Lisjak Keti četrtek, 3. ura
Peršič Rihter Alenka četrtek, 3. ura
Peršič Simona torek, 5.ura
Pevc Katja ponedeljek, 4 ura
Pisk Mirjana petek, 2. ura
Potokar Tanja sreda, 3.ura
Prudič Maja sreda, 4. ura
Radolovič Nina petek, 3 ura
Skok Mirjam petek, 4 ura
Trošt Maja torek, 3. ura
Turk Alenka sreda, 2. ura
Zidarič Katarina ponedeljek, 3. ura
   
 Lazič Snežana ponedeljek, 3. ura
 Vidovič Pija sreda, 1.ura
   
Svet staršev

Svet staršev je svetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Predsednica sveta staršev je  Neja Bonbek Natek.

V svetu staršev ima vsak oddelek svojega predstavnika. Preko predstavnika lahko starši izrazite pripombe in mnenja o organizaciji dela, predlagate novosti, izboljšave, konstruktivno sodelujete pri oblikovanju in vrednotenju letnega delovnega načrta, predlagate sklic roditeljskih sestankov, posredujete predloge in pripombe z roditeljskih sestankov, pomagate pri izvedbi programa. Sestanke sveta staršev sklicuje predsednik sveta. Vse vaše predloge in pripombe lahko izrazite tudi v razgovoru z gospo ravnateljico, ki vam bo na razpolago po predhodnem dogovoru.

Člani sveta staršev 2022/23:

RAZRED PREDSTAVNIK
1. a Uroš Furlanič
1. b Uroš Agić
2. a Samanta Vižintin
2. b Taja Bonbek Štaher
3. a Iris Kokot
3. b Miha Žnidaršič
4. a Katja Letig Hameršak
4. b Maša Miculinić Trošt
5. a Mitja Rebernak
5. b Maja Kobal
6. a Martin Žele
6. b Neja Bonbek Natek
7. a Maja Vovk
7. b Mateja Andrejašič
8. a Aljoša Babič
8. b Urška Agapito
9. a Lučana Burić
9. b Tanja Požar

 

 

Uporabno

AKTUALNO BRANJE:

 


 

Varovanje osebnih podatkov

Obveščamo vas, da je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije Maja Krivec, univ. dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica, dosegljiva na telefonski številki 059340911 oziroma elektronski pošti maja@czpp.si.

 


 

Morebitne težave ali nezadovoljstva rešujte najprej z učiteljem, šele nato s svetovalno službo in ravnateljico. Utemeljene pritožbe na delo učitelja oddajte ravnateljici v pisni obliki in podpisano, vendar šele po tem, ko ste se z določenim učiteljem že pogovorili in težave niste uspeli rešiti.

 


 

Prepis učencev
Za organizacijo in načrtovanje dela na šoli so za nas izredno pomembni podatki o številu učencev za naslednje šolsko leto. Zato vas naprošamo, da nas v primeru načrtovanega izpisa oz. prepisa  vašega otroka na drugo šolo o tem obvestite najkasneje do 15. junija. Obrazec za izpis


 

Ko se pojavijo uši

URADNE URE:

Uradne ure za starše so vsak dan

 • od 7.30 do 8.30
 • od 13.30 do 14.30


 

DRUGE POVEZAVE:

 

KARIERNA POT – kam, kje, kdaj

STATUSI – Statusi športnika in umetnika

NPZ – Informacije o Nacionalnem
preverjanju znanja

BZ – Osnovne informacije o bralni znački

US – Pogoji uporabe učbeniškega sklada

 
Dostopnost