Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole. Uporabniki šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole ter vrtca. Možnost izposoje nudimo tudi staršem v časuobratovanja knjižnice. Učenci si lahko izposodijo knjige za domače branje, bralno značko, pa tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Uporabniki lahko izbirajo med leposlovnimi deli, strokovno literaturo, leksikoni, atlasi in periodiko. V šolski knjižnici je omogočeno izposojanje gradiva, ki ga ima uporabnik doma 14 dni. Če gradivo ni rezervirano, lahko uporabnik podaljša čas izposoje.

Pravilnik šolske knjižnice

Dokument o nabavni politiki knjižnega gradiva

Rezultati ankete o knjižnici

Šolska knjižničarka: ga. Snežana Jeras

Kadacanstock6432389r nam uspe odškrtniti vrata v svet branja, postane branje potovanje, kakor pravi Bina Štampe Žmavc, in bralno potovanje se nikoli ne konča. Knjige imajo to moč, da se kar naenkrat znajdemo v prijaznih ali neznanih dogodivščinah. Četudi nas je ob branju kdaj strah ali trepetamo za junakovo usodo, ob knjigah bolj vemo, kaj je prav in kako bi moralo biti, da je življenje prijetno, mehko in svetlo.”
Iz nagovora predsednice društva Bralna značka, dr. Dragice Haramija.

 

Želim vam prijetno potovanje v svet branja!


Uradni začetek bralne značke je 17. september – ta dan imenujemo tudi dan zlatih knjig. To je datum rojstva in smrti priznanega pisatelja Franceta Bevka. Zaključek pa je v mesecu maju, s kulturnim programom in srečanjem s slovenskim literarnim ustvarjalcem.
Mentorji bralne značke so vaši učitelji slovenskega jezika. Pri izbiri knjig vam bo pomagal spodnji priporočilni seznami in knjižničarka.

Seznam priporočenega gradiva za bralno značko za šolsko leto 2022/23


Cilji angleške bralne značke so spodbuditi učence, da:

  • berejo prirejena besedila v angleščini,
  • se odzovejo na prebrana besedila,
  • rešujejo naloge,
  • se z učiteljico pogovorijo o prebranem besedilu,
  • lahko v tujem jeziku izrazijo svoj odnos do prebranega,
  • lahko v tujem jeziku ubesedijo svoje misli.

Učenci berejo sami, doma. Izberejo  tri (3) knjige s seznama po izboru učiteljice mentorice ali si sami izberejo knjigo, o katere zahtevnosti in primernosti se pred branjem posvetujejo z učiteljico mentorico oz. s knjižničarko. Ko z branjem zaključijo, samostojno rešijo naloge na zadnjih straneh knjige, z učiteljico pa se pogovorijo o prebrani knjigi – poročajo o vsebini in izrazijo svoj odnos do prebranega. Ko učenci preberejo štiri knjige opravijo pogovor o njih z učiteljico, je bralna značka za tekoče šolsko leto opravljena.

Mentorica angleške bralne značke: Alenka Peršič-Rihter

 


Cilji italijanske bralne značke so spodbuditi učence, da:

  • preberejo prirejeno ali avtentično besedilo v italijanščini,
  • sošolcem predstavijo prebrano besedilo,
  • v drugem jeziku obnovijo besedilo in izrazijo svoje mnenje o prebranem,
  • bogatijo svoj besedni zaklad in izpopolnjujejo znanje jezika.

Učenci berejo sami, doma. Sami izberejo in preberejo eno knjigo. O zahtevnosti in primernosti se pred branjem posvetujejo z mentorico. Ko knjigo preberejo, jo predstavijo pri učni uri italijanščine, za termin se dogovorijo z učiteljico. V predstavitvi predstavijo avtorja, povzamejo vsebino in izrazijo svoje mnenje o prebranem.

Mentorica italijanske bralne značke: Ksenija Hrvatin Ratoša

 

Želimo vas seznaniti, da sta Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Mestna knjižnica Izola vključeni v prvo slovensko spletno knjižnico Biblos Lib, iz katere si učenci in starši, včlanjeni v eno od teh dveh knjižnic, lahko brezplačno izposojajo E-knjige.
E-knjige lahko brezplačno prebirajo na:
– e-bralnikih,
– pametnih telefonih,
– tabličnih računalnikih,
– osebnih računalnikih.

V knjižnici brezplačno izposojajo tudi e-bralnike (samo Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper), z namenom, da bi uporabnike seznanili z uporabo nove tehnologije. Za izposojo e-knjig na portalu BIBLOS potrebujete številko članske izkaznice in geslo Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper ali Mestne knjižnice Izola, ki ga uporabljate za dostop do storitve Moja knjižnica v sistemu COBISS. V kolikor gesla še nimate, ga pridobite v knjižnici. S številko in geslom se prijavite na spletnem portalu www.biblos.si.

Ponudbo e-knjig si lahko ogledate v spletni knjižnici , kjer je trenutno na razpolago okoli 500 knjig, razvrščenih po vsebinskih kategorijah. V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper in Mestni knjižnici Izola vam lahko portal tudi osebno predstavijo.

Snežana Jeras, knjižničarka

V šolski knjižnici so kot novost na voljo za starše tudi knjige, ki obravnavajo življenjske prelomnice ter kako o ločitvi, smrti v družini, rojstvu bratca ali sestrice in drugih dogodkih, ki vplivajo na otroke, spregovoriti z otrokom. V knjižicah je poleg same zgodbe tudi del za starše.
Podrobnejše informacije dobite tukaj: http://www.srckove-knjige.si/

Če si želite izposoditi kakšno od navedenih knjižic, napišite to na list papirja, ki naj ga otrok prinese knjižničarki. Knjigo imate doma lahko dva tedna, potem pa naj jo otrok prinese nazaj. Lahko pa seveda pridete in si izposodite knjige tudi sami.

Snežana Jeras, knjižničarka

Učbeniki iz učbeniškega sklada se v skladu z ZOFVI in s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov vzpostavljajo za vse razrede osnovnošolskega programa in so za starše že nekaj let brezplačni.

ucbenikiUčenci dobijo učbenike že ob koncu šolskega leta za naslednje šolsko leto, vrnejo jih ob zaključku šolskega leta. Z učbeniki se mora primerno rokovati. Potrebno je paziti, da se robovi učbenikov ne uničujejo, v učbenike se ne sme pisati.

Za izgubljen ali poškodovan učbenik morajo starši plačati tretjino do polovico cene novega učbenika.

Odškodnina za učbenike (podrobne informacije)

Odločitev o vrsti učbenikov in delovnih zvezkov je v avtonomiji učitelja. Seznam učbenikov za tekoče leto je objavljen na šolski spletni strani. Šola ne posreduje pri nakupu delovnih zvezkov za različne založbe, reklamno gradivo je na voljo na za to določenem prostoru na hodniku šole in ga učenci ali starši ob koncu šolskega leta lahko vzamejo.

RAVNANJE Z UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Vsako šolsko leto naročimo nekaj novih učbenikov oz. dokupimo nove učbenike, da nadomestimo odpisane. Te učbenike morajo otroci uporabljati najmanj štiri leta. Zato je potrebno zelo paziti, da učbenikov ne poškodujejo ali jih izgubijo.
Vljudno vas prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilno folijo ali v folijo, ki ima na koncih samolepilni trak. Na koncu šolskega leta je tako folijo nemogoče odstraniti z učbenika. Če pa je učbenik že zavit v tako folijo, le-te NE ODSTRANJUJTE, saj s tem zelo poškodujete učbenik. V tem primeru poskusite odstraniti samo nalepko z imenom učenca oz. nanjo nalepite drugo, prazno nalepko.
Za ovijanje učbenikov, ki niso oviti, priporočamo, da učbenike odnesete v eno od založb, v kateri imajo stroj za ovijanje učbenikov. Za nizko plačilo vam v nekaj minutah ovijejo več učbenikov (cca. 1€ za tri učbenike). Take ovoje se ob koncu šolskega leta zlahka odstrani oz. če učenec ni nalepil nalepke z imenom nanj, lahko tak ovoj tudi pustite na učbeniku.
Seveda lahko učbenike ovijete tudi sami, vendar brez lepljenja na stranice učbenikov. Nekateri učbeniki so ravno pravih mer, da jih lahko ovijete z navadnimi ovitki za zvezke formata A4.
Z učbeniki je potrebno ravnati skrbno, saj bo za poškodovane, uničene oz. izgubljene učbenike zaračunana odškodnina po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

Hvala za razumevanje!

 

Skrbnica učbeniškega sklada,
Snežana Jeras

URNIK KNJIŽNICE

Ponedeljek

7.45 – 8.15 – izposoja za vse učence
12.45 – 13.15: izposoja 3.a
13.35 – 14.30: izposoja 5.-9. razred

 

Torek
8.00 – 8.15 – izposoja za vse učence

Izposoja med odmorom za malico za vse učence
12.45 – 13.15: izposoja 2. a
13.35 – 14.30: izposoja 5.-9. r.

 

Sreda
8.00 – 8.15 – izposoja za vse učence
12.45 – 13.15: izposoja 2. b
13.35 –  14.30: izposoja 4.-9. r.

 

Četrtek
Izposoja med odmorom za malico za vse učence
12.45 – 13.15: izposoja 3. b
13.35 – 15.00: izposoja 5.-9.r.

 

Petek
7.45 – 8.15 – izposoja za vse učence
Izposoja med odmorom za malico za vse učence
11.55 – 12.45: izposoja 1. a in 1.b
12.45 – 13.40: izposoja 5. do 9. razred

Dostopnost