Skoči na glavno vsebino

Starši učencev 6. in 9. razreda imate pravico do vpogleda v nacionalne preizkuse znanja (NPZ) za svojega otroka. Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo je vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si.

Dostop bo možen za učence devetega razreda od 31. 5. do 2. 6., za učence šestega  razreda pa od 6. 6. do 8. 6. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči.

Za starše, ki bi si želeli skupaj z učiteljem pregledati ovrednotene nacionalne pisne preizkuse znanj za svojega otroka, bodo vpogledi mogoči po spodnjem razporedu, vendar ob predhodni najavi. Vsaj dva dni pred želenim prihodom sporočite učitelju ali v tajništvo šole svoj obisk. Na vpogled prinesite otrokovo šifro za dostop ter EMŠO.

NPZ – PREDMET DATUM VPOGLED ZA STARŠE
SLJ (6.razred) Irena Abram 6. 6. 2023 – 4. enota
MAT (6.razred) Maja Trošt 6. 6. 2023 – 3. enota
TJA (6.razred) Alenka P. Rihter 8. 6. 2023 – 3. enota
SLJ (9.razred) Boštjan Debelak 1. 6.2023 – 3. enota
MAT (9.razred) Mirjam Skok 31. 5. 2023 – 4. enota
GUM (9.razred) Tilen Božič 1. 6. 2023 – 5. enota

 

Katarina Zidarič, namestnica za izvedbo NPZ

 

Nastavitve dostopnosti