Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, skrbniki, učenke, učenci!

Objavljamo ponudbo neobveznih izbirnih predmetov za učence, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 obiskovali 4., 5. in 6. razred. Učenci neobvezne izbirne predmete obiskujejo le, če se zanje odločijo. V kolikor v šolskem letu 2023/2024 ne bi bilo dovolj prijav za organizacijo skupine pri posameznem neobveznem izbirnem predmetu, se le-ta ne bo izvajal.

Izvajanje in obveznosti učencev, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet:
⇒ učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko:
      –  neobvezni izbirni predmet tuj jezik se izvaja dve uri tedensko,
      –   neobvezni izbirni predmeti: umetnost, tehnika in šport se izvajajo eno uro tedensko;
⇒ znanje pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje številčno (od 1 do 5). Zaključena ocena je vpisana v spričevalu;
⇒ prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako, kot pri ostalih predmetih. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
⇒ neobvezni izbirni predmet mora učenec obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu (med letom se ni možno izpisati);
⇒ ponujeni predmeti bodo organizirani le ob zadostni prijavi učencev.

Menjava in prenehanje obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta je možna do konca meseca septembra tekočega leta le v primeru, ko ne povzroča razpada skupine. Menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec) s podpisom staršev, dostavi učenec/-ka pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2023.

Tabela - seznam izbirnih predmetov

  VSEBINSKA PREDSTAVITEV PREDMETOV (pdf datoteka)

Prijavo k izbirnim predmetom lahko opravite znotraj eAsistenta za starše (video navodila). Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 15. do 22. 5. 2022.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Alenko Turk na elektronski naslov

S spoštljivimi pozdravi,

Eneja Baloh
ravnateljica OŠ Škofije

Nastavitve dostopnosti