Spoštovani učenci in starši!

Ponedeljek, 6. 3. 2023 bo za učence in delavce OŠ Škofije res poseben dan. Poseben bo tudi potek šolskega dneva.
Kot že napovedano, se vsi zberemo ob 8.20 v nadomestnih prostorih. Jutranje varstvo bo v župnišču po rednem urniku. Učenci bodo v novo šolo šli v spremstvu razrednika, po določenem urniku. Ta dan bodo predvsem spoznavali šolske prostore, saj je šola velika in razvejana, imeli bodo delavnice, in če bo vreme v redu, bodo učenci od 6. do 9. razreda s pomočjo »žive verige« tudi preselili nekaj knjig šolske knjižnice.
Vsi pa bodo ustvarjali po navodilih učitelja.

Ta dan bo tudi potekalo (po urniku) šolsko fotografiranje, da bodo učenci imeli spomin na vselitveni dan.
Obiskali nas bodo tudi novinarji s TV Koper in radia Koper. Posneli bodo šolo in tudi kakšno izjavo učencev.

Šolska prehrana in podaljšano bivanje bosta potekala po rednem urniku. Urnik voženj je objavljen na spletu. Starši učence nižjih razredov prevzamete učence ob odhodi domov pred glavnim vhodom.

Ker se tudi telefonija in internet seli na novo lokacijo, bodo najbrž težave v komunikaciji. Prosimo za razumevanje in strpnost. Tudi telefonske številke bodo novo in jih bomo objavili na spletu. Začasno pa bo možna preusmeritev klicev. Bodo pa še nekaj časa težave z delovanjem mobilnih telefonov.

Ker je napoved za ponedeljek bolj deževna, naj bodo učenci primerno oblečeni in obuti, da se bodo sprehodili do šole.

Na spletni strani je objavljen tudi začasni hišni red. Prosimo, da si ga preberete in upoštevate. Vsi vemo, da se bomo še nekaj časa lovili in preizkušali hišni red, ga po potrebi preoblikovali. Saj bo šele čas pokazal, kje so potrebne spremembe.

Vsekakor bomo morali vsi biti, potrpežljivi in razumevajoči. HVALA.

Naj bo lep in miren vstop v nove prostore.

V. d. ravnateljica, Vlasta Urška Baraga

Dostopnost